Gradering HT2019

Gradering HT2019 - torsdag 5 december

Graderingarna börjar från kl 17:00. Anmälan till graderingen ska vara kontoret tillhanda senast onsdag 4 december 19:00. Mer information om graderingen sä